Kalkudden

Nämns i husförhörslängden 1740-50, då Nils Andersson med hustrun Anna Andersdotter och sonen Anders bor här. Några ytterväggar finns kvar samt ett uthus. Omkring 5 m. väster om huset finns dess brosten med inskriptionen "S Flygare 14/7 1907". Det var Svante Flygare som använde sig av en kvarnsten till detta. Kvarnstenen kom från en då nedrasad skvaltkvarn i bäcken som rinner öster ut från Kalkudden och ned i Kvarnviken. Svante, hustrun Anna samt två söner och en dotter bodde här mellan 1907 (brostenens 14/7) och början av 1935, då Anna, ensam kvarboende, avlider (auktion hölls 26/2). Därefter kom Eskil Gunnar Fahlén och hans hustru Anna samt deras sex barn. De blev också de sist boende i Kalkudden, ty Anna avlider 10 augusti 1949 och i början av 1950 flyttar Eskil Gunnar ut (barnen redan utflugna).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 14:57:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 14:57:28) Kontakta föreningen