Röllbäcken

På karta från 1701 finns "Södra torpet" redovisat ungefär här. Kanske detsamma som Röllbäcken? Skrivs "Rörlbäcken" i 1740-50 års husförhörslängd. Då bor här Olof med hustrun Anna och två barn. Sist boende var Knut och Helga Lindblom. Knut avled 1973 och Helga flyttade ut samma år. Bostadshuset ursprungligen uppfört omkr. 1850 men kraftigt ombyggt 1935. Ladugården uppförd omkr. 1884.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 14:42:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-12-08 18:12:47) Kontakta föreningen