Nyalund

Nämns i husförhörslängden 1849, då torparen Jonas Andersson med hustrun Anna Helena Jonsdotter och deras två söner samt två drängar och två pigor bor här. Redovisas som jordtorp på 1878 års karta. Men enligt denna karta tycks stället ha legat ca. 100 m. längre nordost ut än nuvarande bostadshus, som uppges vara uppfört 1890.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 12:37:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 12:37:28) Kontakta föreningen