Släthäll, Släthällstorpet

Redovisas som "Släthällstorpet" på karta 1685.

Nämns i husförhörslängden 1740-50, då Thore med hustrun Anna och drängen Nils bor här.

Bostadshuset från början av 1800-talet. Ladugården från mitten av 1800-talet. Nuvarande bostadshuset återfinns 120 m. norr härom.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:26) Kontakta föreningen