Kalkugnen

Redovisas på karta 1701. Nämns i husförhörslängden 1740-50, då Olof med hustrun Anna och dottern Christina bor här. De sist boende var arrendatorn Helge Simonsson samt hans bror Einar med familj. De flyttade ut den 7 april 1942.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:25) Kontakta föreningen