Stämsel (gamla), Stemsel, Stämshult

Ursprungligen torp under Fredriksnäs säteri
Ett "Stämshult" nämns 1747, men det är osäkert om det är samma ställe.
"Stemsel" nämns 1804 samt i husförhörslängden 1802-12, då torparen Nils Abrahamsson med familj bor här.

Redovisas som "Stemsel" - ett jordtorp på 1878 års karta samt även på karta från 1902.

Grund efter ladugård ca. 30 m. väster. Jordkällarruin ca. 20 m. öster.

Namnet Stämsel kommer av att man "stämde i bäcken" med en fördämningslucka. (Se även "Stämsel").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:23:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-09-28 08:16:41) Kontakta föreningen