Björkkärr, Vilhelmsdal

Nämns i husförhörslängden 1788-92.

År 1830, den 19 september, dör här torparen Nils Nilsson. Stället påstås även ha kallats Vilhelmsdal, vilket ej har gått att styrka genom kartor eller husförhörslängder. Sist boende tycks ha flyttat ut 1861, vilket styrks av att Björkkärr inte redovisas på 1878 års karta.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:16:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:16:08) Kontakta föreningen