Fredriksnäs skola, fd


Den första skolan i Fredriksnäs uppfördes 1886. Den blev "fast skola" år 1890 . Läsåret kom därmed att omfatta 8 månader mot tidigare 4½ månad.

Stora huset (koordinaten) byggdes som folkskola och stod klar 1922. Den gamla..skolan blev därmed småskola. Småskolan lades ned 1948. Folkskolan blev kvar till 1950 då även den lades ned. Eleverna flyttades till Gryt.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:45:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:45:33) Kontakta föreningen