Stubbkärr, Stubbtäppan

Nämns i dödboken 1856, då Anna Catharina Svensdotter, hustru till daglönaren Sven Nilsson, dör den 31 oktober.

Stubbkärr nämns inte i husförhörslängden under 1900-talet. På senare kartor anges "Stubbtäppan" här, varför detta med stor sannolikhet är resterna efter Stubbkärr.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:10) Kontakta föreningen