Lugnet

Nämns för första gången i husförhörsboken 1855. Då bor här torparen Anders Petter Malmgren med hustrun Brita Charlotta Johnsdotter och fyra barn.

Anges som skogvaktarboställe på 1878 års karta. Ladugården uppförd 1939.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:07) Kontakta föreningen