Guludden, Gula udden

Nämns i husförhörslängden 1816. (Koordinaten avser jordkällarruinen).

Då bor här daglönaren Anders med hustrun Brita Andersdotter och deras två söner.

De sista som bodde här var sjömannen Karl August Forsberg och hustrun Karolina Amundsdotter. De flyttade till Lottenborg 1887.

I husförhörslängden står sedan: "Gula Udden nedbrunnen, ej ännu uppbyggt". Det blev aldrig återuppbyggt.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:09:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:09:17) Kontakta föreningen