Koppartorp, Koppratörp

Nämns den 9 maj 1453 som "Koppratörp".

Skrevs även "Koppetorp" och "Kuppatorp" på 1500- talet. Första delen av namnet kommer troligen av det fornsvenska mansnamnet Koppe eller har möjligen betydelsen "fördjupning i terrängen" (jämför den närbelägna sjön Koppetorpssjön, även kallad Djupsjön. I november 1897 brann loge och ladugård ned efter att dränggossen John varit oförsiktig med en lykta. Tjugo nöt, fyra svin, får, gäss och ankor innebrändes.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 01:37:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 01:37:08) Kontakta föreningen