Ektorp

Namnet Ektorp förekommer endast på 1946 års karta, men är där inte redovisat med någon byggnad.

Redovisas ej heller på karta 1881. Husförhörslängderna innehåller dessutom inte något "Ektorp".


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:56:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:56:48) Kontakta föreningen