Skräddarebolund, Skräddarebo, Skräddarbo, Skreddera torp

Skräddarbo nämns som "Skreddera torp" 1543.

Jordeboken 1543 beskriver gården som en utjord, men två år senare som ett helt kronohemman.

I början av 1600-talet ändras slutledet "torp" till "bo". Nämns i dödboken 1830, då torparen Magnus Persson dör den 16 maj.
Redovisas som Skräddare bo, en egen gård friköpt från Fredriksnäs, på karta från 1878.
Från och med 1938 års husförhörslängd ändras namnet till Skräddarebolund.
Sist boende är Augusta Josefina Viktoria Franzén som flyttar ut 19 januari 1948.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:04:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:04:01) Kontakta föreningen