Karholmen

Nämns i husförhörslängden 1802, då torparen Anders med hustrun Kjerstin Olofsdotter och fem barn samt pigan Anna Andersdotter bor på Karholmen. Enligt 1878 års karta fanns två torp på holmen. Koordinaten avser det södra. Det andra torpet låg ca. 80 m. norr om. De sista som bodde här var fiskaren Henning Andersson och hans hustru Anna. De flyttar 8 november 1956.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:17:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:17:46) Kontakta föreningen