Lenalund, Helenelund

Benämnt Helenelund fram till början av 1900-talet.

Nämns i husförhörslängden 1845, då Pehr Fahlström med hustrun Helena Svensdotter och dotterdottern Wilhelmina samt flickan Hilma Charlotta bor här. Bostadshuset uppfört omkr. 1870.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:17:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:17:43) Kontakta föreningen