Kjusan, Tjusan, Davallkjusan

Backstugan Davall- kjusan nämns i husförhörslängden 1802-12.

Då bor här syskonen Gustaf Svensson, Maria Svensdotter och Per Svensson. Alla tre avlider här åren 1822, 1824 resp. 1814.

Nämns även i födelseboken 1838, då drängen Sven P Månsson är fadder vid dop den 22/4.

Namnet Kjusan dyker upp i husförhörslängden 1849, då torparen Pehr Holmberg med hustrun Catharina Andersdotter och deras tre barn bor här. De hade flyttat hit redan 1843.

Redovisas på 1878 och 1881 års kartor. Sist boende är daglönaren Carl Gustaf Bäckman och hustrun Johanna Fredrika Olofsdotter samt hemmavarande barn. De flyttar ut 1885. Sedan revs huset.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:13:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:13:05) Kontakta föreningen