Starrkärr

Starrkärrsveden. Starrkärrsveden nämns i äldsta bevarade husförhörslängden 1740-50.

Nämns i dödboken 1832, då statdrängen Maths Eriksson dör den 13 juli. Redovisas som jordtorp på 1878 års karta.

Sista gången Starrkärr är med i husförhörslängdens register är 1890-96. Dock saknas aktuell sida, varför de sist boende är okända.

Bostadshuset stod kvar till omkring 1920, då virket användes vid uppförandet av huset Lövhyddan i Gryt (se "Lövhyddan").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:56:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:56:50) Kontakta föreningen