Kvarntorp

Utgård under Fredriksnäs fram till 1907, då det blev arrendegård. Nämns 1642, och gamla manbyggnaden är uppförd omkr. denna tid. Enligt äldsta bevarade husförhörslängden 1740-50 bor här Nils Bojersson, hustrun Christin, deras barn samt pigan Ingrid. Sist boende i gamla mangårdsbyggnaden var Karl Jonsson. Karl var också Kvarntorps förste arrendator (se ovan). Han flyttade ut omkr. 1966. Som namnet antyder har här legat en kvarn, som dock revs 1913 och då "inte varit i bruk på länge". Mjölnar- stugan "uppe på kullen" lär ha brunnit ned. Nuvarande mangårdsbyggnad uppförd omkring 1873. Ladugården, uppförd år 1900, började rivas våren 2005 för att ge plats åt ett ankeri.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 19:39:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 19:39:47) Kontakta föreningen