Tegeltorp

Nämns 1757, samt i Ringarums sockens äldsta husförhörslängd 1774-79. Då bor här Nils Persson och hustrun Kierstin Månsdotter.

Från 1857 tillhör Tegeltorp Gryts socken.

Inrymde lanthandel från 1878. Walter Svenssons lanthandel var den sista, vilken lades ned i början av 1960-talet.

Bostadshuset uppfört omkr. 1850. Ladugården uppförd omkr. 1910.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:12:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:12:27) Kontakta föreningen