Kalerum

"Kalarum" nämns för första gången 1535. År 1543 upptar Kalerum ett helt skattehemman och en kyrkoutjord. Första led i namnet är troligen fornsvenska mans- namnet Karle, och -rum betyder "öppen plats". År 1558 nämns "Kalerums sågeqvarn". Brukades senare som utgjord under Fredriksnäs fram till 1907. Sedan arrendegård. Mangårdsbyggnaden uppförd 1917. Ladugården omkr. 1913. Bostadshuset 200 m. NV från mangårdsbyggnaden (se bild) revs efter 1948.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 00:12:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 00:12:14) Kontakta föreningen