Grinden (Grinna)

Nämns i husförhörslängden 1772-75, då Torparen Olof med hustrun Ingeborg Svensdotter bor här. Benämns "Grinna" på 1878 års karta. Bostadshuset uppfört omkr. 1900. Ladugården, numera riven, uppförd omkr. 1900.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:51:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:51:00) Kontakta föreningen