Fredriksnäs Säteri, Mar, Marsätter

Ursprungliga namnet var "Mar", senare "Marsätter", vilket omnämns för första gången 1378.

"Mar" betyder sank äng. År 1567 blir gården säteri och ägaren Christoffer Olsson låter bygga sin sätesgård.

Nuvarande huvudbyggnad uppfördes 1784 på samma plats som en tidigare träbyggnad, uppförd omkr. 1644.(Eventuellt blev den byggnaden stomme i nuvarande.)

Dåvarande ägaren, Johan Fredrik Rehbinder, låter någon gång mellan 1779 - 1810 döpa om gården till Fredriksnäs efter sitt eget namn. Vid gården har funnits manufakturverk, tegelbruk och såg. Tegelbruket och sågen låg vid Brotorp, 1 km. söder ut (se även "Brotorp").

År 1928 flyttades sågen till ett läge ca. 1 km. SO om gården och utmed vattnet.

Konsumbutik fanns från 1 november 1944 och fram till slutet av 1950-talet (huset 100 m. norr huvudbyggnaden och intill ån, se foto "Brygg- huset").

Under 1800-talets senare hälft fanns 33 torp under Fredriksnäs. I april 1907 fick gården telefon (abonentnr. 6).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 12:33:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 13:48:44) Kontakta föreningen