Nysätter

Nämns i husförhörslängden 1846, då drängarna Sven och Jonas Boqvist samt deras moder, änkan Stina (Andersdotter?) flyttar in. Redovisas som utskiftat hemman på 1878 års karta. Omkring 90 m. SSO härom finns ytterligare ett litet bostadshus (se "Namnlös, (Nysätter?)). Namnet kan ha varit Nysätter även på detta. Obekräftad uppgift säger att de sist boende i Nysätter var Enok och Märta Rahm med barnen Knut och Elisabeth. Det kan alltså lika gärna ha varit det huset som åsyftas. Familjen flyttar ut 1929.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:59) Kontakta föreningen