Bostadshus på Söderön

Det nya bostadshuset är uppfört 1945.

Nämns i husförhörslängden 1871-75. År 1871 eller 1872 kommer snickaren Sven Fredrik Petersson med hustrun Anna Karolina Svensdotter och dottern Anna Wilhelmina samt sonen Johan Fredrik hit. Dessutom verkar även arbetaren Johan Petter Wallin komma hit. Bostadshuset från denna tid. Mindre bostadshus uppfört 1914. Ladugård 1917. Bostadshuset 85 m. VNV härom (vid X 6448853 Y 1560686) är uppfört 1945.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:07:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:07:33) Kontakta föreningen