Norrtorpet, Västertorpet, NordanväŽrshålet

Det tvistas om namnet: På kartorna anges "Norrtorpet", men andra dokument tex. konfirmandboken gör gällande att det heter " Västertorpet".Vår teori är dock att detta är Norrtorpet. Norrtorpet är troligen det äldsta av Eköns torp och nämns 1739, då Nils Perssons son Bengt Nilsson föds den 6 november. Nuvarande hus uppfört 1893. Omkr. 40 m. SV därom finns ännu äldre hus med okänt byggnadsår. Denna stuga mäter 4 x 3,65 m. och har haft en öppen eldstad, numera bortriven. (Se även "Västertorpet" och "Södertorpet").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:07:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:07:25) Kontakta föreningen