Liljeholmens skola

Upptagningsområde: Fångö, Kråkmarö, Liljeholmen, Morsholmen, Häradskär (för icke lots- eller fyrbarn)

Liljeholmen, eller Skinnarholmensom ön numera heter, blev befolkad 1882.
Lärare på Lljeholmen........


1981 beslutades om skolbyggnad på Liljeholmen och uppfördes 1903.

Skolan drogs in 1940 på grund av för litet barnantal. Den öppnades tillfälligt 1945, men bara för en kort tid.1 Lärarinnan Fru Anna Josefina Hjulström, född Jonsson, (född 1869 i Sjögestad) flyttade därmed till Liljeholmen tillsammans med sin make Karl Gustaf Hjulström. De blev kvar på Liljeholmen till 1910

2 Nästa lärarinna var; Ellen Charlotta Rolin f. 1890 i Hagstad. Hon kom till Liljeholmen dn 17dec 1910 och flyttade 28/11 1912.

3 Därefter: Karin Matilda Vesterholm f. 1893 i Gryt. Hon flyttade enl. husförhörslängden in 1913 och flyttade därifrån den 26/10 1914.

4 Ester Viktoria Johansson f. 1893 i ?? , inflyttad 1/3 1914. Hon begär tjänstl. Den 15/2 1917 för att upprätthålla en tjänst i sina hemrakter.

5 Vikarie på tjänsten fram till 1/1 1918 blir Agnes Emelia Bokvist i Nybygget, Gryt
6 Elsa Maria Harder f, Jacobsson (född 1884 i V Eneby)

Hon har tidigare varit lärarinna på Harstena. Hon har barnen Irma f. 1908, Elsa f. 1909,
Anna Edit Linnea f. 1911, Johan Sture f. 1912 och Rut Dagny f. 1914.

Hennes årslön: 1.500 kr. Skolanhade vid läsårsstarten 1918 27 elever fördelade på 6 klasser.
Elsa Harder blev kvar på Liljeholmen i 22 år. 1:a juli 1940 drogs skolan in på grund av för litet barnantal. Elsa Harder gick då i förtidspension 56 år gammal.
Kvarvarande skolbarn skjutsades till skola i Gryt. Skolan öppnades igen höstterminen 1945 (barnantal: 6) men slogs slutgiltigt igen vid vårterminens slut 1946.

Skolhuset är nu i privat ägo.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:59:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:59:49) Kontakta föreningen