Lökskär

(Koordinaten avser "hamnfogdens stuga" men är på grund av tät vegetation något osäker).
Nämns som säsongsfiskeläge redan 1555.

En uppgift ("Gryt förr och nu") säger att Lökskär var fast bebott redan 1659, då "Måns i Lökskär" får en dotter. Enligt boken "Östergötlands skärgård" daterar sig första beviset på fast befolkning från 1705, då Clementz Hansson härifrån gifter sig med pigan Ingrid Persdotter den 5 november.

Livet var synnerligen hårt att leva här ute i yttersta havsbandet, vilket troligen var orsaken...till att Lökskär låg öde under vintrarna mellan 1730-36.

Ändå bodde här i slutet av 1750-talet 24 personer och under 1780-talet noteras den högsta siffran, nämligen mellan 25-28 personer.
Uppgifterna om sista bofasta varierar. "Gryt förr och nu" hävdar att sista flyttade härifrån 1816. Enligt "Östergötlands skärgård" är året 1807, då pigan Kerstin Thoresdotter avlider. Sammanlagt har 13 husgrunder identifierats, varav fem bostadshus


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:42:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:42:35) Kontakta föreningen