Strand Högtorpet

"Höketorp" omnämns 1701 och på karta från samma år finns "Södra torpet" redovisat ungefär här. I Ringarums äldsta bevarade husförhörslängd 1774-79 kallas stället Högtorp och då finns här antecknade Anders Nilsson, hustrun Anna Persdotter, sönerna Per, Nils och Asmund samt döttrarna Brita, Maja och Kerstin. Stället kallas Högtorp ända fram till 1857 då det förs över till Gryt och därefter återfår sitt ursprungliga namn. Nuvarande bostadshus troligen uppfört vid denna tid. Ladugården uppförd omkr. 1900.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 15:15:50) Kontakta föreningen