Lidbacken, Libacken, Liebacken

Hette tidigare Libacken / Liebacken och nämns i husförhörslängden 1835. Då låg torpet 100 m. norr härom och beboddes av torparen Nils Andersson med hustrun Anna Nilsdotter och fosterdottern Anna Månsdotter. På karta från 1848 redovisas Libacken fortfarande på gamla stället (X 6448081 Y 1554336) men på "häradskartan" 1878 återfinns Libacken på nuvarande plats. "Libacken" kommer av att stället ligger vid en brant backe, och här fick både människor men framför allt djuren lida (dialektalt: "Li") i den stora uppförsbacken.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:39:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:39:22) Kontakta föreningen