Rosenlund

Nämns i husförhörslängden 1856, då statardrängen Petter Gustaf med hustrun Johanna Dahl och dottern Anna Sophia bor här. Nämns i dödboken året efter, då pigan Inga Margaretha Svensdotter dör den 21 januari. Redovisas som utskiftat hemman på 1878 års karta. Bostadshuset uppfört 1856.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 14:43:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 14:43:10) Kontakta föreningen