Östra Gårdens Båtsmanstorp, Fördubblingstorp nr 148

År 1689 nämns här båtsmannen Olof Gudmundsson.
Näste båtsman heter Anders Swahn. Från omkr. 1700 är namnet Täckling.

Siste båtsmannen är Nils Månsson, antagen 1808.
Därefter är befattningen Täckling vakant.
I husförhörslängden 1802-12 står dock båtsmannen Anders Rya skriven här. Detta skulle kunna innebära att båtsmännen Swahn och Täckling i stället bor på Stubbebo, vilket är Västergårdens båtsmanstorp.

På karta 1832 finns inte längre någon markering. (Se även "Stubbebo").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:40:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:40:50) Kontakta föreningen