Bäckfall

Nämns i husförhörslängden 1802-12. (Koordinaten avser nuvarande hus, hitflyttat från Hälsingland på 1960-talet).

Grunden efter ursprungliga stugan (X 6447838 Y 1553904) ca. 10 m. söder därom. Sist boende är arbetaren Anders Andersson med hustrun Karolina Andersdotter, sönerna Axel Gottfrid och David Severin samt döttrarna Paulina Wilhelmina och Emmy Alfrida. De flyttar ut 1889.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:05:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:05:25) Kontakta föreningen