Stora Syltvik, Mellangården

Nämns 1354 som "in sult- wikum". Koordinaten avser mangårdsbyggnaden för Mellangården.

"Sylt" betyder låg havsstrand, kärr eller myr.

Jordeboken 1543 upptar två skatte- och två frälsehemman (de två senare tillhörde adelssläkten Slatte). Vid storskiftet 1766 består Stora Syltvik fortfarande av fyra hemman, fördelade på hela 15 bönder. Fram till laga skifte 1846 låg byn 50-250 m. SV om rubr. koordinat. Då hade de båda frälsehemmanen sammanslagits till ett och ägdes av rusthållaren Måns Trysén, Brantsbo. Mangårdsbyggnaden uppförd 1910. Ladugården uppförd 1900.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:06) Kontakta föreningen