Solgården

Redovisas som utflyttat hemman på 1878 års karta. Då laga skifte genomfördes i Syltvik 1846 bestod en av gårdarna, Västergården, av fem hemman. Tre av dessa hemman flyttades ut från byn. Solgården är en av dessa, men hette inte Solgården förrän i slutet av 1930-talet, då sist boende, Sigrid, döpte om gården innan hon sålde och flyttade ut 1940. Till gården har även hört den lilla stuga som är belägen 100 m. NNO härom (se "Idastugan").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 01:22:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 01:22:22) Kontakta föreningen