Kalvhagen

Redovisas som utflyttat hemman på 1878 års karta.

Då laga skifte genomfördes i Syltvik 1846 bestod en av gårdarna, Västergården, av fem hemman. Tre av dessa hemman flyttades ut från byn. Kalvhagen är en av dessa.Nämns som Kalvhagen i husförhörs- längden 1910, då f.d. skepparen Johan Peter Sjögren och hustrun Anna Charlotta Petersdotter bor här.

Sist boende är Ingeborg Sjögren och hennes bror Mats, som var sjöman. Hon (de) flyttar troligen ut omkring 1950. Huset, som var ett tvåvåningshus, brändes ned av Gryts brandkår onsdagen den 5 april 1961.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:12:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:12:27) Kontakta föreningen