Västergården

Redovisas som utflyttat hemman på 1878 års karta.

Då laga skifte genomfördes i Syltvik 1846 bestod en av gårdarna, Västergården, av fem hemman. Tre av dessa hemman flyttades ut från byn. Detta är en av dessa. Sist boende är Fritz och Gerda Karlsson. De flyttar ut mellan 1945-47. Från 1947 är huset sommarbostad. På tomten finns även ett litet hus, kallat "Kappen". Det är ett kvadratiskt hus med källare under och murstocken placerad i NV hörnet.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:25:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:25:46) Kontakta föreningen