Sjötorpet, Västra Huset

Sjötorpet nämns i husförhörslängden 1802-12. Då bor där Anders Nilsson, hustrun Cecilia Hansdotter och deras fyra barn.

Anledningen till ovanstående "där" är att enligt karta 1846, låg Sjötorpet ca. 250 NO om nuvarande plats.

På karta 1876 återfinns Sjötorpet på nuvarande plats. Koordinaten avser det västra av två hus. Det östra, som nu också kallas Sjötorpet, kan ev. vara "Olofstorpet".

Sist boende var Ture Andersson som avled 1959.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 00:00:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 00:00:04) Kontakta föreningen