Stora Syltvik

Nämns 1354 som "in sult- wikum". "Sylt" betyder låg havsstrand, kärr eller myr.

Jordeboken 1543 upptar två skatte- och två frälse- hemman (de två senare tillhörde adelssläkten Slatte).

Vid storskiftet 1766 består Stora Syltvik fortfarande av fyra hemman, fördelade på hela 15 bönder.

Fram till laga skifte 1846 låg byn 50-250 m. SV om rubr. koordinat. Då hade de båda frälsehemmanen sammanslagits till ett och ägdes av rusthållaren Måns Trysén, Brantsbo. Mangårdsbyggnaden uppförd 1910. Ladugården uppförd 1900.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-08 17:00:27) Kontakta föreningen