Skogsudden

Nämns i husförhörslängden 1813-25. Då bor här Olof Bengtsson med hustrun Caisa Jonsdoter, pigan Carin Svensdotter och änkan Kersti Andersdotter.

1856 kommer skepparen Carl Gustaf Berg till Skogsudden och friköper det 1875,1913 kommer hans son skepparen Johan Albert Berg att överta Skogsudden. 1938 tar Johan Alberts enda son Artur Gustav Albert över.

1991 kommer Johan Alberts syskons-barnbarn Erik Lundberg med hustru Mariana att överta Skogsudden och som fortfarande 2017 bor här.

Redovisas som jordtorp på 1878 års karta.

Nuvarande bostadshus ombyggt 1937 och renoverat 1991-92


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:35:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 14:53:31) Kontakta föreningen