Gullebo, Guldbo

Inga synliga rester förutom stenrader, krusbär m.m. Redovisas som torp på 1836 års 100.000-delskarta. (Koordinaten något osäker).

Anges som Guldbo på karta från 1848.

I husförhörs- längden heter stället "Gullebo" och dyker upp perioden 1813-25.

De första som bor här är torparen Jan Månsson, hustrun Stina Larsdotter och döttrarna Brita Maja och Anna Stina samt sonen Nils Petter. De flyttar härifrån 1818.

Gullebo nämns sista gången 1861. Detta år flyttar alla som bor här, och det är hela fyra familjer, varför man kan misstänka att här fanns åtminstone två bostadshus.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:42:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:42:07) Kontakta föreningen