Namnlös husgrund Höstrum

Nämns i husförhörslängden 1813-25, då stället bebos av torparen Sven Månsson och hans hustru Katharina Bengtsdotter och deras två barn, samt änkan Kerstin Månsdotter med sonen Nils.

Enl. häradskartan 1878 tycks stället senare ha flyttats upp på höjden och bredvid Loviseberg.

Detta bostadshus verkar ha legat där Lovisebergs ladugård nu står.

Sista som bor här är livförsäkrings- agenten Gustaf Einar Valdemar Johansson med hustrun Anna Matilda och en dotter. De flyttar ut 4/12 1918.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:58) Kontakta föreningen