Johannisberg

Johannesberg. Benämns Johansberg i husförhörslängderna fram till 1876. Enligt samma källa är de första som bor här Torparen Anders Johansson med hustrun Christina Olofsdotter. De flyttar hit 1847.

Redovisas som jordtorp på 1878 års karta.

Sist boende är Anna Viktoria Holmlund. Hon flyttar ut 13 oktober 1965.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:37:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:37:41) Kontakta föreningen