Oppgården

Vångsten är en av Gryts sockens största och äldsta byar.

Koordinaten avser det högst belägna av tre bostadshus.

Omnämns 1448 som "i vrangesten". Första led i namnet är det fornsvenska "vanger" i betydelsen fält, mark. Medan "sten" kan ha använts i betydelsen fornborg. Ett flertal bronsåldersrösen uppe på de kringliggande bergen visar att trakten tidigt var bebodd.
Jordeboken 1543 upptar tre hela skattehemman, en kyrko- och en häradsutjord. Storskifte ägde rum 1785 och 1815. Men redan före storskiftet var byn med all sannolikhet splittrad på fyra olika ställen, så som framgår av laga skifteskartan 1848 (fastställt 27/8 1852). Nämligen Storgården med fem brukare, Oppgården med fem, Björngården med fyra och Lillgården med en. Av dessa 15 bruknings- enheter (med 13 ägare) utskiftades då vissa till nya platser (separat beskrivna).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:26:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:26:30) Kontakta föreningen