Erksdelen

Redovisas som utskiftat hemman enl. 1878 års karta. "Erks.." stammar från mansnamnet Erik. Något "Erksdelen" finns dock inte i husförhörsl- ängden, varför det inte har gått att identifiera vilka som bott här. På 1946 års karta finns inte längre några hus markerade här.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:24:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:24:04) Kontakta föreningen