Vångstens skola, Granliden

Upptagningsområde, uppgiften från år 1912: Vångsten, Karlskog, Sandvik, Borg, Åsvedal, Gåseboda, Danebo, Nygård

Undervisning bedrevs i Vångsten from. år 1875. Skolhuset uppfördes 1886.
År 1890 blev skolan "fast skola" med en läsårslängd om 8 månader (tidigare 4,5 mån)
1937 blev Vångsten en B3-skola med intagning vart annat år.

Rörspis 1903. Elbelysning 1940.

Skolan drogs in 1953. Eleverna flyttades till den nybyggda skolan i Gryt.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:18:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:18:07) Kontakta föreningen