Bygget, Brogarhägn, B

Lär ha Hetat Brogarhägn (Brogerhägn) fram till omkr. 1850. I husförhörslängden 1854 upptas här tre familjer. Nuvarande bostadshus uppfört 1926 efter att det tidigare brunnit ned till grunden natten till onsdagen den 17 mars samma år. Ladugården uppförd 1906.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:04:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:04:05) Kontakta föreningen