Gullkärrsveden

Ev. kan detta vara "Gullkärrsveden" som omnämns som "en stuga ny" år 1802.

Det f.d. kärret strax norr därom heter Gullkärr.

Den förste som bodde i Gullkärrsveden var Måns Andersson med hustrun Ulrika (Henningsdotter?) och sonen Anders Petter.

Sist boende var ofärdige fattighjonet Carl Kjellander med hustrun Helena Palm och tre barn. Hustrun och en dotter står antecknade som "bortrymda" 1848. Carl flyttade året efter.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:40:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:40:39) Kontakta föreningen