Eriksberg

Nämns i husförhörslängden 1861, då skepparen Eric Magnus Bergstrand med hustrun Mathilda Charlotta (Rydorff?) samt son och dotter bor här. Sist boende, sjömannen Erik Pettersson, avled den 4 april 1956.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 00:07:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 00:07:29) Kontakta föreningen