Nybygget

Nämns i husförhörslängden första gången 1839, då Kronofjärdingsman Olof Nilsson med hustrun Greta Hellström och sönerna Lars August och Anders Gustaf flyttar in.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:51:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-12-03 19:00:09) Kontakta föreningen